9 Posts

Java

Implementacja wzorca Dekorator w Javie

Implementacja wzorca Dekorator w Javie

Ostatnimi czasy wzorzec Dekorator przydał nam się w sytuacji, w której nie chcieliśmy …

Maven: Ustawienie wersji JDK dla kompilatora

Maven: Ustawienie wersji JDK dla kompilatora

<project> <build> <plugins> <plugin> …

Tworzenie obiektów klas, które zależą od siebie nawzajem

Tworzenie obiektów klas, które zależą od siebie nawzajem

W systemie istnieją dwie klasy (FooImpl i BarImpl), które zależą od siebie poprzez pole …

Implementacja mechanizmu wtyczek za pomocą ServiceLoader

Implementacja mechanizmu wtyczek za pomocą ServiceLoader

Java w wersji 6 dostarcza klasę java.util.ServiceLoader, z użyciem której można zaimplementować …

Kontekst w tagach JSP 2.0

Kontekst w tagach JSP 2.0

W weekend trafiłem na całkiem dobry opis użycia tagów z JSP 2.0. Tagi w tej wersji pozwalają w …

Sortowanie kluczy tekstowych z uwzględnieniem wersji językowej

Sortowanie kluczy tekstowych z uwzględnieniem wersji językowej

The Collator class performs locale-sensitive String comparison. You use this class to build …

Własne typy zamiast prymitywów

Własne typy zamiast prymitywów

Często spotykam się z kodem źródłowym, w którym klasy służą tylko do opakowania wielu zmiennych …

Domyślne kodowanie znaków JVM

Domyślne kodowanie znaków JVM

Every instance of the Java virtual machine has a default character encoding. The default …

Wyjątki czają się za każdym rogiem

Wyjątki czają się za każdym rogiem

<% String foo = ""; %> ... <% if (output != null) { try { foo = output; } …