Tworzenie obiektów klas, które zależą od siebie nawzajem

W systemie istnieją dwie klasy (FooImpl i BarImpl), które zależą od siebie poprzez pole konstruktora.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
interface Foo {
 void execute(boolean forward);
}

class FooImpl implements Foo {
 private final Bar bar;

 public FooImpl(Bar bar) {
  this.bar = bar;
 }

 public void execute(boolean forward) {
  System.out.print("Foo");
  if (forward) {
   System.out.print(" -> ");
   bar.execute(!forward);
  }
 }
}

interface Bar {
 void execute(boolean forward);
}

class BarImpl implements Bar {
 private final Foo foo;

 public BarImpl(Foo foo) {
  this.foo = foo;
 }

 public void execute(boolean forward) {
  System.out.print("Bar");
  if (forward) {
   System.out.print(" -> ");
   foo.execute(!forward);
  }
 }
}

Taki stan nie pozwala stworzyć obiektów tychże klas bez konieczności wprowadzenia dodatkowego obiektu pośredniczącego wywołania do poprawnie stworzonego obiektu. W języku Java funkcjonalność tą realizuje klasa java.lang.reflect.Proxy.

Aby stworzyć takie proxy potrzebna będzie jeszcze implementacja interfejsu java.lang.reflect.InvocationHandler, do której przekazane będą wszystkie wywołania metod obiektu proxy.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
class DelegateInvocationHandler implements InvocationHandler {
 private Object delegate;

 public void setDelegate(Object delegate) {
  this.delegate = delegate;
 }

 public Object invoke(Object target, Method method, Object[] args)
   throws Throwable {
  return method.invoke(delegate, args);
 }
}

Aby zbudować obiektu obu klas najpierw przygotujemy proxy FooImpl. Korzystając z obiektu fooProxy możemy stworzyć obiekty klas FooImpl i BarImpl za pomocą operatora new. Ostatnim etapem wymaganym do poprawnego działania proxy potrzebne jest ustawienia obiektu delegata. Po wykonaniu tych wszystkich operacji wywołania metod execute zostaną przekazane do odpowiednich obiektów.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
DelegateInvocationHandler handler = new DelegateInvocationHandler();

Foo fooProxy = (Foo) Proxy.newProxyInstance(
 Foo.class.getClassLoader(),
 new Class[]{Foo.class},
 handler);

Bar bar = new BarImpl(fooProxy);
Foo foo = new FooImpl(bar);

handler.setDelegate(foo);

foo.execute(true); // na wyjsciu Foo -> Bar
bar.execute(true); // na wyjsciu Bar -> Foo