Implementacja wzorca Dekorator w Javie

Ostatnimi czasy wzorzec Dekorator przydał nam się w sytuacji, w której nie chcieliśmy modyfikować widoku jednak chcieliśmy aby dane w pewnych przypadkach były inaczej prezentowane.

Zaimplementowaliśmy ten wzorzec w najprostszy możliwy sposób:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
class Coffee {
 private final String name;

 public Coffee(String name) {
  this.name = name;
 }

 public int price() {
  return 4;
 }

 public String name() {
  return name;
 }
}

class Milk extends Coffee {
 private final Coffee coffee;

 public Milk(Coffee coffee) {
  super("");
  this.coffee = coffee;
 }

 @Override
 public int price() {
  return coffee.price() + 2;
 }

 @Override
 public String name() {
  return coffee.name();
 }
}

class BasicTest {
 private Coffee decorated;

 @Test
 public void testPriceDecoration() {
  assertEquals(6, decorated.price());
 }

 @Test
 public void testNameDecoration() {
  assertEquals("coffee", decorated.name());
 }

 @Test
 public void testMultiLevelDecoration() {
  assertEquals(8, new Milk(decorated).price());
 }

 @Before
 public void setUp() throws Exception {
  decorated = new Milk(new Coffee("coffee"));
 }
}

Powyższy test potwierdza, że implementacja jest prosta i skuteczna jednak posiada kilka wad:

Chcąc znaleźć rozwiązanie tych problemów postanowiłem użyć klasy Proxy.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
interface Coffee {
 int price();
 String name();
}

class CoffeeImpl implements Coffee {
 private final String name;

 public CoffeeImpl(String name) {
  this.name = name;
 }

 public int price() {
  return 4;
 }

 public String name() {
  return name;
 }
}

class Milk extends CoffeeImpl {
 public static Coffee add(final Coffee coffee) {
  return Decorators.decorate(coffee, new Milk(coffee));
 }

 private final Coffee coffee;

 private Milk(Coffee coffee) {
  super("");
  this.coffee = coffee;
 }

 public int price() {
  return coffee.price() + 2;
 }
}

class Decorators {
 public static Coffee decorate(final Coffee coffee, final Coffee decorator) {
  InvocationHandler handler = new InvocationHandler() {
   public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
    Class decoratorClass = decorator.getClass();
    Method m = decoratorClass.getMethod(method.getName(), method.getParameterTypes());
    Coffee target = m.getDeclaringClass() == decoratorClass ? decorator : coffee;
    return method.invoke(target, args);
   }
  };
  return (Coffee) Proxy.newProxyInstance(
   Coffee.class.getClassLoader(),
   new Class[] { Coffee.class },
   handler);
 }
}

class ProxyTest {
 private Coffee decorated;

 @Test
 public void testPriceDecoration() {
  assertEquals(6, decorated.price());
 }

 @Test
 public void testNameDecoration() {
  assertEquals("coffee", decorated.name());
 }

 @Test
 public void testMultiLevelDecoration() {
  assertEquals(8, Milk.add(decorated).price());
 }

 @Before
 public void setUp() throws Exception {
  decorated = Milk.add(new CoffeeImpl("coffee"));
 }
}

Implementacja z użyciem klasy Proxy także działa bez zarzutu oraz rozwiązuje problemy wersji podstawowej jednak nie podoba mi się konieczność zastosowania interfejsu wymuszana przez klasę Proxy. Postanowiłem bardziej zagłębić się w ten temat i natrafiłem na bibliotekę cglib, która pomogła w rozwiązaniu ostatniego problemu.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
class Coffee {
 private final String name;

 public Coffee(String name) {
  this.name = name;
 }

 public int price() {
  return 4;
 }

 public String name() {
  return name;
 }
}

class Milk extends Coffee {
 public static Coffee add(final Coffee coffee) {
  return Enhancers.enhance(coffee, new Milk(coffee));
 }

 private final Coffee coffee;

 public Milk(Coffee coffee) {
  super("");
  this.coffee = coffee;
 }

 @Override
 public int price() {
  return coffee.price() + 2;
 }
}

public class Enhancers {
 public static Coffee enhance(final Coffee coffee, final Coffee enhancer) {
  MethodInterceptor interceptor = new MethodInterceptor() {
   public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] objects,
     MethodProxy methodProxy) throws Throwable {
    Class enhancerClass = enhancer.getClass();
    Method m = enhancerClass.getMethod(method.getName(), method.getParameterTypes());
    Object target = m.getDeclaringClass() == enhancerClass ? enhancer : coffee;
    return method.invoke(target, objects);
   }
  };

  Enhancer e = new Enhancer();
  e.setSuperclass(Coffee.class);
  e.setCallback(interceptor);

  return (Coffee) e.create(new Class[] { String.class }, new Object[] { "" });
 }
}

class CglibTest {
 private Coffee decorated;

 @Test
 public void testPriceDecoration() {
  assertEquals(6, decorated.price());
 }

 @Test
 public void testNameDecoration() {
  assertEquals("coffee", decorated.name());
 }

 @Test
 public void testMultiLevelDecoration() {
  assertEquals(8, Milk.add(decorated).price());
 }

 @Before
 public void setUp() throws Exception {
  decorated = Milk.add(new Coffee("coffee"));
 }
}