"Craftsmanship and Ethics" Robert C. Martin

Na stronach InfoQ pojawiła się jedna z wielu ciekawych i pouczających prezentacji prowadzonych przez Pana Roberta C. Martina. Można w nich znaleźć wiele wartościowych myśli, reguł czy koncepcji dotyczących profesji programisty. Jednej z nich należy się specjalne wyróżnienie:

Professionalism is what constraints us to do well, not managers.